เครือข่ายมหาวิทยาลัย

พื้นฐานการปฏิบัติด้านสาธารณสุข: เครื่องมือสาธารณสุข

รายละเอียด

รากฐานของการปฏิบัติด้านสาธารณสุข: ชุดเครื่องมือสาธารณสุขสร้างความคิดด้านสาธารณสุข (แนะนำในหลักสูตรก่อนหน้า) และแนะนำแนวทางหลักด้านสาธารณสุขที่หลากหลาย (ชุดเครื่องมือ) เพื่อแก้ไขปัญหาแนวความคิดการวิเคราะห์และนำข้อเสนอแนะล่วงหน้า ในหลักสูตรนี้เราครอบคลุมการประเมินความต้องการด้านสุขภาพการประเมินผลและแนวทางการข่าวกรองสาธารณสุข

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

พื้นฐานการปฏิบัติด้านสาธารณสุข: เครื่องมือสาธารณสุข - อิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน