เครือข่ายมหาวิทยาลัย

พื้นฐานของการคำนวณและการเขียนโปรแกรม

รายละเอียด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม Python: ระบบจำนวนตำแหน่ง Hello World ชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขและนิพจน์ทางคณิตศาสตร์คำสั่งการแยกย่อยคำสั่งการวนซ้ำ

ราคา: $ 200 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ÀÒÉÒ: English

พื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

พื้นฐานของการคำนวณและการเขียนโปรแกรม - NYUx