เครือข่ายมหาวิทยาลัย

Java พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

รายละเอียด

Java เป็นหนึ่งในภาษาการเขียนโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับ Java เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชั่นสำหรับลูป, ข้อความสั่งแบบมีเงื่อนไข, อัลกอริทึมแบบเรียกซ้ำและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์เชิงวัตถุ (OPP)

ราคา: $ 49 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

Java Programming Fundamentals ผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

Java พื้นฐานการเขียนโปรแกรม - กาลิเลโอเอ็กซ์