เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ปรัชญาและการคิดเชิงวิพากษ์

รายละเอียด

เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการสอบถามทางปรัชญาที่จะช่วยให้เราคิดอย่างชัดเจนแม่นยำและมีอารมณ์ขันเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญ หลักสูตรนี้จะแนะนำหลักการของการสอบถามเชิงปรัชญาและการคิดเชิงวิเคราะห์ที่จะช่วยเราตอบคำถามนี้ เรียนรู้วิธีที่เราสามารถใช้ความคิดเชิงปรัชญาเพื่อคิดเกี่ยวกับตัวเราและโลกรอบตัวเรา

ราคา: $ 99 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ปรัชญาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

ปรัชญาและการคิดเชิงวิพากษ์ - UQx