เครือข่ายมหาวิทยาลัย

บทสนทนาที่เป็นแรงบันดาลใจ: การเรียนการสอนการเป็นผู้นำและการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

การโค้ชสามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้คนเรียนรู้เปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางบทบาทอื่น ๆ ในชีวิต ถึงแม้ว่าความพยายามส่วนใหญ่คือ“ การสอนเพื่อการปฏิบัติตาม” (การฝึกสอนใครบางคนตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ) แต่การวิจัยเชิงพฤติกรรมและประสาทวิทยาหลายทศวรรษแสดงให้เราเห็นว่า“ การฝึกด้วยความเมตตา”

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: อังกฤษ, สเปน

บทสนทนาที่เป็นแรงบันดาลใจ: การเรียนการสอนการเป็นผู้นำและการเปลี่ยนแปลง - มหาวิทยาลัย Case Western Reserve