เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ธรรมชาติในเมือง: เมืองที่เชื่อมโยงธรรมชาติและนวัตกรรม

รายละเอียด

ธรรมชาติช่วยให้เราออกแบบและสร้างเมืองได้อย่างไร วิธีการแก้ปัญหาตามธรรมชาติมีศักยภาพที่จะให้ประโยชน์ที่หลากหลายในความท้าทายด้านความยั่งยืนที่เมืองต่างๆกำลังเผชิญอยู่ พวกเขาสามารถช่วย จำกัด ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทางสังคม

แต่ทางออกของธรรมชาติคืออะไร? ตัวอย่างเช่นหลังคาเขียวและสวนสาธารณะในเมืองที่ลดความร้อนทะเลสาบในเมืองที่สามารถกักเก็บน้ำรวมทั้งพืชพรรณและสวนฝนเพื่อสกัดกั้นพายุน้ำ

หลักสูตรนี้จะสำรวจการแก้ปัญหาตามธรรมชาติในเมืองในยุโรปและทั่วโลก มันจะเชื่อมโยงกันในรูปแบบที่สำคัญของธรรมชาติเมืองและนวัตกรรม เราจะหารือถึงวิธีการประเมินว่าโซลูชั่นจากธรรมชาติสามารถบรรลุผลในเมืองใดได้บ้าง เราจะตรวจสอบว่านวัตกรรมเกิดขึ้นในเมืองได้อย่างไร และเราจะวิเคราะห์ศักยภาพของการแก้ปัญหาตามธรรมชาติเพื่อช่วยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายด้านความยั่งยืน

หลักสูตรนี้รวมทั้งความรู้ด้านเทคนิคและสังคมศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจกับการแก้ปัญหาตามธรรมชาติในมุมมองแบบองค์รวม รูปแบบธุรกิจและการจัดหาเงินทุนรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนและเส้นทางนวัตกรรมจะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คำมั่นสัญญาของการแก้ปัญหาตามธรรมชาติเป็นจริง

ในหลักสูตรนี้เราได้รวบรวมภาพยนตร์หลากหลายและการอ่านสั้น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาตามธรรมชาติเช่นเดียวกับฟอรั่มแบบโต้ตอบและมอบหมายให้ปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการแก้ปัญหาตามธรรมชาติในโลกเมือง

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

ธรรมชาติในเมือง: เมืองที่เชื่อมโยงธรรมชาติและนวัตกรรม - มหาวิทยาลัยลุนด์