เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ทักษะการสื่อสารสำหรับวิศวกรที่เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

สร้างชุดเครื่องมือของทักษะการสื่อสารที่จะให้ความรู้และความมั่นใจในการเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ

วิศวกรที่ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพจะต้องเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาต้องการสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนและแผนโครงการด้านเทคนิคอย่างชัดเจน พวกเขายังต้องเป็นผู้ชักชวนที่แข็งแกร่ง วิศวกรที่เป็นผู้สื่อสารที่ดีจะได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานและลูกค้าของพวกเขา

ในความเชี่ยวชาญสามหลักสูตรนี้คุณจะได้ฝึกฝนการออกแบบและการนำเสนอที่แข็งแกร่งโน้มน้าวใจ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพศและรุ่นวิธีสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลและความเป็นผู้นำวิธีการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพกับทีมระดับโลก คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการกับการสนทนาที่ยากลำบากและวิธีจัดการกับการสื่อสารในภาวะวิกฤติ คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการเขียนที่สามารถใช้งานได้ทันทีในกิจกรรมประจำวันของคุณ หลักสูตรได้รับการสอนโดยคณาจารย์จากศูนย์ข้าวเพื่อความเป็นผู้นำทางวิศวกรรม (RCEL) RCEL มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้นำด้านวิศวกรรมที่ George R. Brown School of Engineering เป็นที่ตั้งของใบรับรองที่ได้รับการอนุมัติทางวิชาการเพียงเล็กน้อยในความเป็นผู้นำทางวิศวกรรม

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ:

คำบรรยาย: อังกฤษ, อารบิก

ทักษะการสื่อสารสำหรับวิศวกรที่เชี่ยวชาญ - มหาวิทยาลัยไรซ์