เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ทฤษฎีและผลกระทบทางวัฒนธรรมของสื่อและเทคโนโลยี

รายละเอียด

ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะตรวจสอบและวิเคราะห์ประวัติและวาทกรรมเชิงทฤษฎีของสื่อและเทคโนโลยีในขณะที่เชื่อมโยงการศึกษาเหล่านี้กับแนวโน้มและประเด็นร่วมสมัย นักเรียนจะได้สำรวจผลกระทบทางวัฒนธรรมของสื่อและเทคโนโลยี การบรรยายการอภิปรายการอ่านการวิจัยและการเขียนเป็นเนื้อหาของหลักสูตรนี้

ราคา: $ 250 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ÀÒÉÒ: English

ทฤษฎีและผลกระทบทางวัฒนธรรมของสื่อและเทคโนโลยีผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

ทฤษฎีและผลกระทบทางวัฒนธรรมของสื่อและเทคโนโลยี - NYUx