เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ทฤษฎีสื่อและเทคโนโลยี

รายละเอียด

ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะตรวจสอบและวิเคราะห์ประวัติและวาทกรรมเชิงทฤษฎีของสื่อและเทคโนโลยีในขณะที่เชื่อมโยงการศึกษาเหล่านี้กับแนวโน้มและประเด็นร่วมสมัย นักเรียนจะได้สำรวจผลกระทบทางวัฒนธรรมของสื่อและเทคโนโลยี การบรรยายการอภิปรายการอ่านการวิจัยและการเขียนเป็นเนื้อหาของหลักสูตรนี้

ราคา: $ 250 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ÀÒÉÒ: English

ทฤษฎีสื่อและเทคโนโลยีผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

ทฤษฎีสื่อและเทคโนโลยี - NYUx