เครือข่ายมหาวิทยาลัย

คิดใหม่เมือง: แนวทางใหม่สู่ความท้าทายระดับโลกและระดับท้องถิ่น

รายละเอียด

เรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายของเมืองในปัจจุบันที่มุ่งเน้นไปที่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเรียกว่า Global South เราจะถกเถียงถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสามประเด็นที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากกลยุทธ์และนโยบายของเมืองแบบดั้งเดิม: 1. ความยุติธรรมเชิงพื้นที่การมีบริบทของเมืองที่ยุติธรรมครอบคลุมและมีสุขภาพดีถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของเมืองในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 2. การจัดหาที่อยู่อาศัยและการจัดการความต้องการที่เพิ่มขึ้นในโลกใต้เรียกร้องให้มีแนวทางอื่นในการจัดหาที่อยู่อาศัยและการจัดการ 3. ความยืดหยุ่นในเมือง (Urban Resilience) การเข้าใจความยืดหยุ่นไม่ได้เป็นเพียงการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด แต่เป็นโอกาสในการสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองที่ดีขึ้น ในหลักสูตรนี้เราจะตอบคำถามต่างๆเช่นกรอบ "เมืองที่เป็นธรรม" ใช้ได้กับเมืองที่มีความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากหรือไม่? การริเริ่มที่อยู่อาศัยที่นำโดยชุมชนสามารถให้แนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับครัวเรือนที่ต้องการได้หรือไม่ ความยืดหยุ่นสามารถสนับสนุนการพัฒนาแทนที่จะทำให้สภาพด้อยโอกาสเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองนี้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองเชิงวิชาการจาก TU Delft เพื่อกำหนดคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับคำถามเหล่านี้และนำไปใช้ในกรณีศึกษาที่ท้าทายจากกานาบราซิลมาเลเซียชิลีเอธิโอเปียและจีน อื่น ๆ หลักสูตรนี้นำเสนอมุมมองใหม่ในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความท้าทายในเมืองของ Global South ด้วยการผสมผสานระหว่างบทเรียนทางทฤษฎีสั้น ๆ การนำเสนอกรณีศึกษาประจักษ์พยานจากผู้ปฏิบัติงานและการมอบหมายงานจริงคุณจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนามุมมองที่สำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในเมืองของคุณเองและวิธีการแปลความรู้นี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และนวัตกรรมในเมือง ความท้าทายของเมืองในเมืองอาหรับนอกจากนี้หลักสูตรยังมีโมดูลที่มุ่งเน้นไปที่ความท้าทายในเมืองของเมืองอาหรับ เราจะนำธีมทั้งสามไปใช้กับกรณีต่างๆในภูมิภาคนี้และสำรวจสิ่งเหล่านี้ร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในพื้นที่ รางวัล AESOP Excellence in Teaching Award ในการประชุมประจำปีของ AESOP (Association of European Schools of Planning) Architecture MOOC“ Rethink the City: New approach to Global and Local Urban Challenges” ได้รับรางวัล Excellence in Teaching Award 2017

ราคา: $ 50 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ÀÒÉÒ: English

คิดใหม่เมือง: แนวทางใหม่สู่ความท้าทายระดับโลกและระดับท้องถิ่นผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

คิดใหม่เมือง: แนวทางใหม่สู่ความท้าทายระดับโลกและระดับท้องถิ่น - DelftX