เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ตลาดการเงิน

รายละเอียด

ภาพรวมของแนวคิดวิธีการและสถาบันที่อนุญาตให้สังคมมนุษย์จัดการความเสี่ยงและส่งเสริมให้เกิดองค์กร เน้นทักษะการเป็นผู้นำทางการเงิน คำอธิบายของการปฏิบัติในวันนี้และการวิเคราะห์โอกาสในอนาคต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและหลักการทางการเงินเชิงพฤติกรรมเพื่อทำความเข้าใจการทำงานในโลกแห่งความจริงของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ประกันภัยและธนาคาร เป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรนี้คือการใช้อุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: ภาษาอังกฤษ, เกาหลี, สเปน

ตลาดการเงิน - มหาวิทยาลัยเยล