การศึกษาออนไลน์ฟรี

สมการเชิงอนุพันธ์: อนุกรมฟูริเยร์และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยบางส่วน

รายละเอียด

สมการเชิงอนุพันธ์เป็นภาษาทางคณิตศาสตร์ที่เราใช้อธิบายโลกรอบตัวเรา ปรากฏการณ์หลายอย่างไม่ได้ถูกจำลองโดยสมการเชิงอนุพันธ์ แต่เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวแปร ในหลักสูตรนี้เราจะใช้วิธีอนุกรมฟูริเยร์เพื่อแก้ ODE และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (PDE) ที่แยกออกจากกันได้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีอธิบายฟังก์ชันคาบโดยใช้อนุกรมฟูริเยร์และจะสามารถใช้เรโซแนนซ์และกำหนดพฤติกรรมของระบบที่มีสัญญาณอินพุตเป็นระยะซึ่งสามารถอธิบายได้ในรูปแบบของอนุกรมฟูริเยร์ หลักสูตรนี้จะใช้ MATLAB เพื่อช่วยในการคำนวณในหลักสูตรนี้เราจะสำรวจ: วิธีการประมวลผลไฟล์เสียงที่มีเสียงดังวิธีที่ลำแสงโค้งงอเพื่อตอบสนองต่อแรงภายนอกวิธีออกแบบเตาอบเพื่อสร้างวัสดุผสมที่แข็งแรง แต่น้ำหนักเบาการเคลื่อนไหวของสายไวโอลิน ห้าโมดูลในซีรีส์นี้เสนอเป็น XSeries บน edX โปรดไปที่หน้าโปรแกรม XSeries สมการเชิงอนุพันธ์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและลงทะเบียนในโมดูลภาพถ่ายนักไวโอลินโดยผู้ใช้: DeshaCAM ลิขสิทธิ์© 2018 Adobe Systems Incorporated ใช้โดยได้รับอนุญาต

ราคา: $ 75 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

สมการเชิงอนุพันธ์: อนุกรมฟูริเยร์และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

สมการเชิงอนุพันธ์: อนุกรมฟูริเยร์และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยบางส่วน - MITx