เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ชีวสารสนเทศศาสตร์: บทนำและวิธีการ生物信息学: 导论与方法

รายละเอียด

ยินดีต้อนรับสู่ "ชีวสารสนเทศศาสตร์: การแนะนำและวิธีการ" จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง! ใน MOOC นี้คุณจะคุ้นเคยกับแนวคิดและวิธีการคำนวณในสาขาสหวิทยาการที่น่าตื่นเต้นของชีวสารสนเทศศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในชีววิทยาความรู้และทักษะด้านชีวสารสนเทศที่คุณได้รับจะช่วยคุณในการศึกษาและวิจัยในอนาคต

สื่อการเรียนการสอนมีอยู่ภายใต้ใบอนุญาต CC BY-NC-SA

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

ชีวสารสนเทศศาสตร์: บทนำและวิธีการ生物信息学: 导论与方法 - มหาวิทยาลัยปักกิ่ง