เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ชีววิทยาระบบและเทคโนโลยีชีวภาพสุด

รายละเอียด

หมายเหตุ: ในการเรียนหลักสูตรนี้คุณควรเรียนและจบหลักสูตรต่อไปนี้ใน Signature Track: Introduction to Systems Biology, Network Analysis in Systems Biology, Dynamical Modeling Methods for Systems Biology, Experimental Methods in SB และ Integrated Analysis In Systems Biology

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

ชีววิทยาระบบและเทคโนโลยีชีวภาพสุด - Icahn School of Medicine ที่ Mount Sinai