เครือข่ายมหาวิทยาลัย

สุดขั้วแห่งชีวิต: จุลินทรีย์และความหลากหลาย

รายละเอียด

ชีวิตบนโลกของเรามีความหลากหลาย ในขณะที่เราสามารถจดจำสิ่งนี้ในสภาพแวดล้อมประจำวันของเราได้อย่างง่ายดายโลกแห่งความหลากหลายยิ่งขึ้นสามารถมองเห็นได้เมื่อเรามองด้วยกล้องจุลทรรศน์ นี่คือโลกของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งและแม้ว่าบางคนจะมีชื่อเสียงในด้านโรคของมนุษย์ แต่หลายคนก็มีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมของโลก ในบรรดาจุลินทรีย์หลากหลายชนิดที่นี่เราจะสำรวจสิ่งที่เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมสุดขั้วนั่นคือ extremophiles ในหลักสูตรนี้เราจะค้นพบว่าชีวิตมีความหลากหลายบนโลกของเราและพิจารณาหลักการพื้นฐานที่ควบคุมการวิวัฒนาการ นอกจากนี้เรายังจะได้เรียนรู้วิธีการจำแนกสิ่งมีชีวิต ต่อไปนี้เราจะดูตัวอย่างของสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและแนะนำจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตภายใต้สภาวะที่รุนแรงเหล่านี้ เราจะให้ความสำคัญกับ thermophiles, extremophiles ที่เติบโตที่อุณหภูมิสูงและจะศึกษาว่าโปรตีนจาก thermophiles สามารถรักษาโครงสร้างและการทำงานได้อย่างไรที่อุณหภูมิสูง

ราคา: $ 49 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

สุดยอดแห่งชีวิต: จุลินทรีย์และความหลากหลายของพวกเขาผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

สุดขั้วแห่งชีวิต: จุลินทรีย์และความหลากหลาย - KyotoUx