เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญด้านการรายงานทางการเงิน

รายละเอียด

ความเชี่ยวชาญด้านการรายงานทางการเงินมุ่งเน้นไปที่บทบาทของหลักการและกระบวนการทางบัญชีในการสร้างและรายงานงบการเงินขององค์กร ผู้เรียนที่จบความเชี่ยวชาญนี้จะสามารถ (1) ใช้หลักการบัญชีการเงินเพื่อสร้างและ / หรือประมวลผลงบการเงินขององค์กรและ (2) วิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินฐานะทางการเงินขององค์กร

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ:

คำบรรยาย: English

ความเชี่ยวชาญด้านการรายงานทางการเงิน - มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ Urbana-Champaign