เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ผลกระทบทางธุรกิจของ AI: หลักสูตรนาโน

รายละเอียด

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไรจากมุมมองของผู้นำ ในฐานะผู้นำจะเข้าใจได้อย่างไรจากมุมมองกลยุทธ์ขององค์กร มันคืออะไรและใช้อย่างไร? การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่เราต้องทำคืออะไรและทำอย่างไร เราคาดหวังอะไรได้บ้างหากเราตัดสินใจทำโครงการ AI และเราต้องการความสามารถแบบใด เราจะเริ่มจากตรงไหนและอะไรจะเป็นวินาทีที่ดีเช่นเดียวกับขั้นตอนที่สาม? เราคาดหวังอะไรได้บ้างจากองค์กร? นี่คือคำถามที่ตอบในหลักสูตรนี้

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

ผลกระทบทางธุรกิจของ AI: หลักสูตรนาโน - EIT Digital