เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เบื้องต้น

รายละเอียด

วิชานี้เน้นความสำคัญและบทบาทของการจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมของความเชี่ยวชาญรวมถึงเป้าหมายโครงสร้างและความคาดหวัง หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงคุณค่าของกระบวนการความต้องการการวางแผนและการตรวจสอบในการผลิตซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้น

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: ภาษาอังกฤษ, เกาหลี

การจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เบื้องต้น - มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา