เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ความปลอดภัยที่ใช้งานได้

รายละเอียด

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการออกแบบและสร้างระบบที่ปลอดภัยโดยมุ่งเน้นที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง เราจะพิจารณาหลักการพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้ในการออกแบบระบบความปลอดภัยโดยมีเป้าหมายในการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพของมนุษย์และเป้าหมายของพวกเขาภายในระบบ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

ความปลอดภัยที่ใช้งานได้ - มหาวิทยาลัยแมริแลนด์คอลเลจพาร์ค