เครือข่ายมหาวิทยาลัย

คลาสสิกของมนุษยศาสตร์จีน: การอ่านนำ

รายละเอียด

การสำรวจเบื้องต้นและละเอียดลออของตำราจีนคลาสสิกที่ได้รับการคัดสรรซึ่งครอบคลุมขอบเขตของวรรณคดีคลาสสิกประวัติศาสตร์ปรัชญาและวิจิตรศิลป์

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

คลาสสิกของมนุษยศาสตร์จีน: การอ่านนำ - มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง