เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การเงินก่อสร้าง

รายละเอียด

หลักสูตรสุดท้ายของความเชี่ยวชาญจะขยายความรู้ของผู้จัดการโครงการก่อสร้างเพื่อรวมความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเงินซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกโครงการก่อสร้าง หัวข้อที่ครอบคลุมรวมถึงค่าเวลาของเงินคำจำกัดความและการคำนวณประเภทของอัตราดอกเบี้ยและความสำคัญของแผนภาพกระแสเงินสด

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การเงินก่อสร้าง - มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย