เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การเขียนโปรแกรมเว็บของ CS50 ด้วย Python และ JavaScript

รายละเอียด

หัวข้อต่างๆรวมถึงการออกแบบฐานข้อมูลความสามารถในการปรับขนาดความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้ใช้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนและใช้ API สร้าง UI แบบโต้ตอบและใช้ประโยชน์จากบริการคลาวด์เช่น GitHub และ Heroku ผ่านโครงการเชิงปฏิบัติ เมื่อจบหลักสูตรคุณจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในหลักการภาษาและเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและปรับใช้แอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตได้

ราคา: $ 149 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ÀÒÉÒ: English

การเขียนโปรแกรมเว็บของ CS50 ด้วย Python และ JavaScript ผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

การเขียนโปรแกรมเว็บของ CS50 ด้วย Python และ JavaScript - HarvardX