เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การเขียนทางเทคนิค

รายละเอียด

หลักสูตรนี้พัฒนาทักษะการเขียนทางเทคนิคที่จำเป็นในการสื่อสารข้อมูลที่ได้จากกระบวนการทางเทคนิคหรืองานทดลอง หลักสูตรนี้เน้นปัจจัยที่กำหนดระดับของเทคนิคของภาษาและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนรายงานทางเทคนิคที่แตกต่างกันเช่นรายงานในห้องปฏิบัติการรายงานการวิจัยการออกแบบและรายงานความเป็นไปได้รายงานความคืบหน้ารายงานการให้คำปรึกษา ฯลฯ หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาโครงสร้างสไตล์และเนื้อหาต่างๆ การรายงานผลการวิจัยของคุณ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การเขียนทางเทคนิค - สถาบันฟิสิกส์และเทคโนโลยีมอสโก