เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การสั่นสะเทือนขั้นสูงเบื้องต้น

รายละเอียด

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสั่นขั้นสูงเริ่มต้นด้วยการทบทวนระบบอิสระระดับเดียวและสองระดับ หลังจากนั้นระบบอิสระหลายองศาจะถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายการสั่นสะเทือนของสตริงและลำแสง ระบบการสั่นสะเทือนเหล่านี้มีไว้เพื่อประยุกต์ใช้หรือใช้ในปัญหาในทางปฏิบัติ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การสั่นสะเทือนขั้นสูงเบื้องต้น - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี (KAIST)