เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การสร้างคุณค่าด้วยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

รายละเอียด

ความเชี่ยวชาญนี้ครอบคลุมพื้นฐานของหลักสูตรนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการในโปรแกรม EIT Digital Master โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและส่งมอบผู้ประกอบการด้วยทักษะและความรู้สึกทางธุรกิจที่เหมาะสม คณะวิชาธุรกิจ UC Berkeley Haas และ KTH Royal Institute of Technology เป็นพันธมิตรทางวิชาการในความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ:

คำบรรยาย: อังกฤษ, อารบิก

การสร้างคุณค่าด้วยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม - EIT Digital