เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การวางแผนพัฒนาความเป็นผู้นำส่วนบุคคลและทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง

รายละเอียด

แผนพัฒนาความเป็นผู้นำที่สามารถดำเนินการได้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและปิดช่องว่างของจุดอ่อน ในหลักสูตรนี้คุณจะสร้างแผนของคุณเองที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีและตระหนักถึงเป้าหมายภายในสองปีถัดไป มันวางรากฐานสำหรับกระบวนการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของทักษะเอเวอร์กรีนและการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การวางแผนพัฒนาความเป็นผู้นำส่วนบุคคลและทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง - มหาวิทยาลัยไรซ์