เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การรวมพลังงานทดแทนในโครงข่ายไฟฟ้า

รายละเอียด

กังหันลมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในการบรรลุภาคพลังงานคาร์บอนต่ำที่ช่วยแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษในท้องถิ่นที่เกิดจากการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศจึงเป็นตัวแปรในธรรมชาติและค่อนข้างไม่แน่นอนมากกว่าผลผลิตจากเครื่องกำเนิดเชื้อเพลิงฟอสซิลธรรมดา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาวิธีจัดการพลังงานแสงอาทิตย์และลมในระดับสูงเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า หลักสูตรเบื้องต้นนี้จัดทำโดยนักวิชาการ Ieading จาก Imperial College London พร้อมด้วยเทคนิคและการสนับสนุนจาก National Energy Renewable Lab (Golden, Colorado) จะหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ท้าทายความสามารถในการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่แปรเปลี่ยนได้ ความท้าทายเหล่านี้สามารถแก้ไขได้และราคาเท่าไร วัตถุประสงค์โดยรวมของมันคือการแสดงให้เห็นว่ามีเทคโนโลยีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดไว้แล้วเพื่อให้เกิดระบบไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นมั่นคงและเชื่อถือได้พร้อมกับการหมุนเวียนของพลังงานทดแทนเช่นลมและแสงอาทิตย์ หลักสูตรนี้ใช้หลากหลายประเทศและตัวอย่างเฉพาะบริบทเพื่อแสดงแนวคิด ผู้กำหนดนโยบายผู้กำกับดูแลผู้ดำเนินการกริดและนักลงทุนด้านพลังงานทดแทนจะได้รับประโยชน์จากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของข้อพิจารณาเหล่านี้จึงช่วยให้พวกเขาขับเคลื่อนการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในบริบทของภูมิภาคของตนเอง

ราคา: $ 49 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

การผสมผสานพลังงานทดแทนในโครงข่ายไฟฟ้าผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

การรวมพลังงานทดแทนในโครงข่ายไฟฟ้า - ImperialX