เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การปฏิบัติงานสังคม: สนับสนุนความยุติธรรมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

ในหลักสูตรสังคมศาสตร์นี้คุณจะได้เรียนรู้ว่านักสังคมสงเคราะห์ในสหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนความยืดหยุ่นของบุคคลครอบครัวและชุมชนในยุคใหม่นี้อย่างไร ผู้เรียนจะมีโอกาสสำรวจอาชีพสังคมสงเคราะห์บทบาทที่แตกต่างกันของนักสังคมสงเคราะห์ในหลากหลายรูปแบบธีมตัดขวางที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ประวัติของงานสังคมสงเคราะห์และความท้าทายในปัจจุบัน การใช้เลนส์ความยุติธรรมทางสังคมผู้เรียนจะสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับชีวิตของบุคคลครอบครัวและชุมชนและตรวจสอบวิธีการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสังคมสงเคราะห์: การปฏิบัตินโยบายและโครงการวิจัย MicroMasters โดย MichiganX

ราคา: $ 49 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์: การสนับสนุนความยุติธรรมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

การปฏิบัติงานสังคม: สนับสนุนความยุติธรรมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง - มิชิแกน X