เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การทำความเข้าใจสมอง: ชีววิทยาของชีวิตประจำวัน

รายละเอียด

เรียนรู้ว่าระบบประสาทก่อให้เกิดพฤติกรรมได้อย่างไรเราใช้สมองของเราทุกวันได้อย่างไรและระบบประสาทสามารถอธิบายปัญหาที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบันได้อย่างไร เราจะศึกษาการทำงานของระบบประสาทของมนุษย์และการสื่อสารของเซลล์ประสาทจากนั้นใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าใจว่าเรารับรู้โลกภายนอกเคลื่อนร่างกายของเราโดยสมัครใจอยู่รอดและเล่นกับผู้อื่นได้ดี

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การทำความเข้าใจสมอง: ชีววิทยาของชีวิตประจำวัน - มหาวิทยาลัยชิคาโก