เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การทดสอบและการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา

รายละเอียด

เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามและการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเคมีวิเคราะห์และจุลชีววิทยาและบทบาทในการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ผู้เรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำแบบทดสอบเหล่านี้และวิธีการวิจัยในอนาคตทางวิทยาศาสตร์ของกัญชาสามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อไปในด้านการเจริญเติบโตนี้

ราคา: $ 179 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ÀÒÉÒ: English

การทดสอบและการวิจัยกัญชาผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

การทดสอบและการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา - DoaneX