เครือข่ายมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์การลงทุน

รายละเอียด

ค้นพบแนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ความต้องการนโยบายการลงทุนการจัดสรรสินทรัพย์การเลือกผลิตภัณฑ์การตรวจสอบพอร์ตการลงทุนและการปรับสมดุลใหม่ เราจะดูประเภทของนักลงทุนสถาบัน - กองทุนบำนาญและ บริษัท ประกัน คุณจะได้เรียนรู้วงจรชีวิตการจัดการลูกค้าและดำดิ่งสู่การจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างเป็นกระบวนการ คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานหลักการและรูปแบบที่สำคัญของการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก สุดท้ายเราศึกษาผลกระทบของการแปลงเป็นดิจิทัลต่อกลยุทธ์การลงทุน

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

กลยุทธ์การลงทุน - โรงเรียนธุรกิจแห่งอินเดีย