มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาการศึกษาออนไลน์ฟรี

กระบวนการซอฟต์แวร์และการปฏิบัติที่คล่องตัว

รายละเอียด

หลักสูตรนี้นำเสนอกระบวนการที่หลากหลายเพื่อจัดทำโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมพื้นฐานของการปฏิบัติหลักของ Agile เช่น Extreme Programming และ Scrum

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: ภาษาอังกฤษ, กรีก

กระบวนการซอฟต์แวร์และการปฏิบัติที่คล่องตัว - มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา