เครือข่ายมหาวิทยาลัย

กฎหมายระหว่างประเทศในการดำเนินการ: คู่มือศาลระหว่างประเทศและศาลในกรุงเฮก

รายละเอียด

กฎหมายระหว่างประเทศในการดำเนินการอธิบายหน้าที่ของศาลระหว่างประเทศและศาลในกรุงเฮกและดูว่าสถาบันเหล่านี้แก้ไขปัญหาร่วมสมัยได้อย่างไร บนพื้นฐานของคดีที่ได้รับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ผู้พิพากษาและทนายความคุณจะสำรวจบทบาทของศาลและศาลเหล่านี้และศักยภาพของพวกเขาในการมีส่วนร่วมในความยุติธรรมระดับโลก

โมดูลแรกของหลักสูตรจะตรวจสอบว่าการตัดสินคดีแตกต่างจากรูปแบบทางการเมืองอื่น ๆ ของการระงับข้อพิพาทอย่างไรเช่นการเจรจาและการไกล่เกลี่ย นำเสนอภาพรวมทางประวัติศาสตร์โดยย่อและแนะนำองค์กรตุลาการและอนุญาโตตุลาการในกรุงเฮก ในส่วนที่เหลือคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของศาลและศาลเหล่านี้และความท้าทายและโอกาสที่พวกเขาเผชิญ ชุดรูปแบบตัดขวางสามชุดเชื่อมโยงโมดูลเหล่านี้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน: (i) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและการเมือง; (ii) บทบาทต่อเนื่องของการยินยอมของรัฐ และ (iii) ความสามารถของศาลระหว่างประเทศและศาลในการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและค่านิยมระดับโลก

หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฟังก์ชั่นและคุณสมบัติของศาลและศาลในกรุงเฮก คุณจะได้ทำความคุ้นเคยกับแต่ละศาลหรือศาล คุณจะพัฒนาความคาดหวังที่เป็นจริงของความสามารถของพวกเขาเพื่อจัดการปัญหาร่วมสมัยและตระหนักถึงข้อ จำกัด ของพวกเขา คุณจะสามารถพูดคุยกรณีที่สำคัญที่สุดของพวกเขาได้

หากคุณต้องการมีความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศในการดำเนินการในกรุงเฮกได้ดียิ่งขึ้นนี่เป็นหลักสูตรสำหรับคุณอย่างแน่นอน!

หลักสูตรนี้มีอิสระในการเข้าร่วมและเข้าร่วมมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับใบรับรองการตรวจสอบสำหรับหลักสูตรซึ่งเป็นตัวเลือกการชำระเงิน หากคุณต้องการใบรับรอง แต่ไม่สามารถชำระได้คุณสามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินผ่าน Coursera

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, ดัตช์

กฎหมายระหว่างประเทศในการดำเนินการ: คู่มือศาลระหว่างประเทศและศาลในกรุงเฮก - Universiteit ไลเดน