ข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ส่วนลดและคูปองสำหรับนักเรียนที่ Zipcarขึ้นไป 100% จากค่าสมัคร + ถึง 80% จากค่าสมาชิกประจำปีสำหรับนักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ - รหัสไม่จำเป็นต้อง

ขึ้นไป 100% จากค่าสมัคร + ถึง 80% จากค่าสมาชิกประจำปีสำหรับนักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ - รหัสไม่จำเป็นต้อง