ข้อเสนอส่วนลดและคูปองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่ Courseraเรียนรู้ทักษะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำฟรี

เรียนรู้ทักษะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำฟรี

เลือกจากหลักสูตรธุรกิจกว่า 1,200 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆเช่นการเงินการเป็นผู้ประกอบการการตลาดกลยุทธ์และอื่น ๆ ใน Coursera

เลือกจากหลักสูตรธุรกิจกว่า 1,200 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆเช่นการเงินการเป็นผู้ประกอบการการตลาดกลยุทธ์และอื่น ๆ ใน Coursera

เลือกจากหลักสูตร Machine Learning มากกว่า 150 หลักสูตรใน Coursera

เลือกจากหลักสูตร Machine Learning มากกว่า 150 หลักสูตรใน Coursera

เลือกจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์กว่า 800 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆรวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์, การพัฒนามือถือและเว็บ, อัลกอริทึม, ความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่น ๆ ใน Coursera

เลือกจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์กว่า 800 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆรวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์, การพัฒนามือถือและเว็บ, อัลกอริทึม, ความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่น ๆ ใน Coursera

เลือกจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกว่า 500 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆรวมถึงโภชนาการสาธารณสุขจิตวิทยาและอื่น ๆ ใน Coursera

เลือกจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกว่า 500 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆรวมถึงโภชนาการสาธารณสุขจิตวิทยาและอื่น ๆ ใน Coursera

เลือกจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมมากกว่า 400 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆเช่นวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมโยธาเคมีฟิสิกส์และอื่น ๆ ใน Coursera

เลือกจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมมากกว่า 400 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆเช่นวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมโยธาเคมีฟิสิกส์และอื่น ๆ ใน Coursera

เลือกจากหลักสูตรศิลปะและมนุษยศาสตร์มากกว่า 400 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆเช่นดนตรีศิลปะประวัติศาสตร์ปรัชญาและอื่น ๆ ใน Coursera

เลือกจากหลักสูตรศิลปะและมนุษยศาสตร์มากกว่า 400 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆเช่นดนตรีศิลปะประวัติศาสตร์ปรัชญาและอื่น ๆ ใน Coursera